Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

Etabler ladestasjon for Elbil

"Få ren kraft tilgjengelig". Transnova støtter ladestasjoner over hele landet, men spesielt i de store byene. Støttebeløp er ukjent, men er prosjektet bra vil prosjektet få tilskudd.

Transnova er et prosjekt finansiert av Samferdselsdepartementet for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren.   

Transnova disponerer 50 millionar kroner bevilget hvert år i treårsperioden fra og med 2009 til og med 2011. I 2009 ble det i tillegg bevilget 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil.

P6-2012 Hurtiglading

Program for støtte til etablering av hurtig- og semihurtigladestasjoner for ladbare biler – løpende mottak av søknader.

P6-2012 - Utlysning
P6-2012 Søknadsskjema

 

Les mer om Transnova

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus