Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

Bymiljøetaten i Oslo gir deg støtte til å fjerne din gamle oljetank og/eller oljekjel

"Gamle oljetanker kan være miljøbomber". Få støtte hos enøketaten i Oslo til å fjerne din gamle oljetank og oljekjel. Bymiljøetaten gir 10 000kr i støtte for å fjerne oljefyr og/eller oljetank.

Om Bymiljøetaten

Oslos Klima- og energifond som har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi.
Virkemidler er:

  • Tilskudd og lån til huseiere, borettslag/sameier og næringsbyggeiere, når dette kan utløse gjennomføringen av enøktiltak
  • Holdningsskapende kampanjer
  • Informasjon

Støtte
Støtten dekker kun dokumenterte utgifter i forbindelse med fjerning, og er begrenset til følgende maksbeløp:

  • Husholdninger med inntil 4 boenheter kan få inntil 10 000 kr i støtte for å fjerne oljefyr og/eller oljetank.

Tilskuddet gis per varmeanlegg, og det stilles krav om avskjæring av mulighet for framtidig fossil oljefyring i anlegget.

Viktig: Du må søke og få tilsagn før du setter i gang med overgang til mer miljøvennlig energi og fjerning av oljefyr og oljetank.

 

Les mer på BymiljøetatenOslo-fjerne oljetank

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus