Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

Støtte til etablering av fjernvarme fra enøketaten i Oslo

"Leveringssikker fjernvarme". Få støtte til etablering av fjernvarme. Dere kan få 1 kr/kWh i støtte for å tilkoble fjernvarme. Minste støttebeløp er 50 000kr.

Fjernvarmeleverandør

Hafsund er den største aktøren som leverer fjernvarme i Oslo og Enøketaten kan gi tilskudd for etablering. Se her om Hafslund leverer dere trenger varme.

Støtte til leveringsikker varme

Bygg med mer enn 4 boenheter og næringsbygg som bruker oljefyrt sentralfyr og ønsker overgang til fjernvarme, kan få 1 krone per kilowattime leveranse (minimum 50000 kr, maksimalt 50 prosent av kostnad for tiltaket). 

NB: Det gis ikke tilskudd til nybygg som har tilknytningsplikt. Ved søknad om tilskudd til fjernvarme må fjernvarmeleverandørs beregning av forventet energileveranse vedlegges. Pristilbud fra rørlegger på arbeid og kostnader i forbindelse med tilkobling til varmeveksler bør også legges ved.

Dere bruker samme søknadsskjemaet som bygg med 1-4 boenheter.

 

Les mer på BymiljøetatenOslo-fjernvarme

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus