Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

Bruk varmen én gang til med varmegjenvinner

"Ikke lukk opp vinduet for å få ut varmen! Bruk den en gang til!" Varm og ”oppbrukt” luft trekkes oftest rett ut av bygget ved ventilasjon. I stedet for å slippe den varme luften rett ut, kan man varmeveksle mot den luften som trekkes inn i bygget. Man får da overført varmen fra luften innenfra til den "nye" luften som kommer utenfra og skal inn. Dette kan medføre betydelig redusering av oppvarmingsbehov. Ofte kalt ”balansert” ventilasjon. Få hele 5000kr/stk i støtte fra Bymiljøetaten i Oslo.

For for yrkesbygg og større boligbygg (over 4 boenheter)


Få støtte til varmegjenvinner
Enøketaten i Oslo gir støtte til varmegjenvinner i boligventilasjon. Virkningsgrad på minimum 60 prosent må dokumenteres i vedlegg til søknaden. Husk å søke og vente på å få tilsagn før du bestiller og/eller installerer varmegjenvinner.

Støttebeløp er opptil 5.000kr/stk eller maksimalt 20 % av kostnad for tiltaket.


NB! Store bygg gjennomføre enøkanalyse før man kan få støtte til tiltak.

 

Les mer på BymiljøetatenOslo-Varmegjenvinner i boligventilasjon

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus