Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

Bytt til bioolje eller pellets/fliskjele i Oslo

"Miljøvennlig fyring!". Har du vannbåren varme og et gammelt, sentralfyrt oljefyringsanlegg i boligen, og ønsker å bruke et mer klimavennlig brensel kan du vurdere en biokjele. Bymiljøetaten i Oslo gir 0,65kr/kWh i tilskudd for etablering av biokjele som erstatter elektrisk oppvarming. Tilskuddet begrenses til maksimalt 20 % av kostnad for tiltaket.

Om Bymiljøetaten

Oslos Klima- og energifond som har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi.
Virkemidler er:

  • Tilskudd og lån til huseiere, borettslag/sameier og næringsbyggeiere, når dette kan utløse gjennomføringen av enøktiltak
  • Holdningsskapende kampanjer
  • Informasjon


Støtte:

Bymiljøetaten i Oslo gir 0,65kr/kWh i tilskudd for etablering av biokjele. Tilskuddet begrenses til maksimalt 20 % av kostnad for tiltaket.

Eksempel:

  • Du bruker 20 000kWh i året.
  • Du velger å installere en pelletskjel som leverer totalt 15 000kWh, resten varmes opp med elektrisitet.
  • Du kan da få 15 000kWh x 0,65kr/kWh = 9750kr i tilskudd fra Enøketaten i Oslo.

Les mer på BymiljøetatenOslo-Biokjele - pellets, ved eller bioolje

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus