Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

50 % på ENØK analyse for næringsbygg eller bygg med mer enn 4 boenheter

Når næringsbygg eller bygg mer enn 4 boenheter sammen skal søke om enøktilskudd kreves det først en enøkanalyse av bygget. Dette er en gjennomgang av energibruken i bygget med utredning av lønnsomme og ulønnsomme tiltak.

Enøkanalyse av større bygg - få støtte til rådgivning fra godkjente enøkkonsulenter

Dette kreves for å unngå å koste på forbedringer av fyringsanlegget hvis varmen lekker ut gjennom veggene.

Enøkanalysen utføres av en av ordningens godkjente enøkkonsulenter og vi dekker opptil 50 prosent av kostnadene. Enøkkonsulentene veileder byggeier gjennom prosessen med å søke om analysestøtte og enøkstøtte, samt å ferdigrapportere etter gjennomførte enøktiltak.
Her finnes en oversikt over godkjente enøkkonsulenterinnenfor ordningen.

Det finnes likevel unntak fra kravet om enøkanalyse. Dersom bygget bruker oljefyrt sentralfyr og kun ønsker en overgang til fjernvarme, må man fylle ut søknadsskjema for 1-4 boenheter (selv om huset har flere enn 4 boenheter), samt innhente pristilbud og legge ved fjernvarmetilbyders utregning av årlig varmeleveranse til bygget.

 

Viktig: Tilskudd til enøkanalyser og enøktiltak gis kun der avtaler ikke er inngått og tiltak ikke er igangsatt.

Kilde:Bymiljøetaten

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus