Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

Få tilskudd til tilstandsrapport og forprosjekt fra Husbanken

Det kan gis støtte på inntil 50 prosent av konsulentkostnadene til en tverrfaglig gjennomgang av bygningene.

Borettslag, sameier og lignende kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering. Tiltakene skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre bomiljø og levekår ved å foreta en grundig tilstandsvurdering ved bolig- og miljøfornyelse. En systematisk tilstandsvurdering er ofte avgjørende for å kunne ta de riktige beslutningene om hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres.

Hvem kan søke?
Tilskudd til tilstandsvurdering kan søkes av borettslag, boligsameier og lignende som omfatter minst 10 leiligheter (i fortsettelsen brukes samlebetegnelsen borettslag).

Tilstandsvurderingen skal kunne brukes som underlag for å

  • vurdere tiltak for å bedre tilgjengelighet og brukbarhet for alle i boligen og uterom
  • vurdere tiltak for bygningsmessige
  • miljøtiltak, særlig energireduserende tiltak
  • vurdere miljøvennlige drifts- og vedlikeholdstiltak
  • tilrettelegge den daglige driften og det løpende vedlikeholdet på en hensiktsmessig måte.
  • planlegge fornyelsesarbeidet
  • utarbeide rammeplan for utvikling av boligområdet over tid.

Les mer på Husbanken.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus