Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

Få støtte til klima- og miljøvennlige transportløsninger?

"Kjør på miljøvennlig drivstoff". Tansnova kan gi støtte til prosjekter som ønsker og som fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger.

Transnova er et prosjekt finansiert av Samferdselsdepartementet for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren.   

Transnova disponerer 50 millionar kroner bevilget hvert år i treårsperioden fra og med 2009 til og med 2011. I 2009 ble det i tillegg bevilget 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil.

Prosjekter som støttes i 2012:

P3-2-2012 Åpen utlysning

Prosjekter som fremmer klima- og miljøvennlige transportløsninger.

P3-2-2012 – Utlysning

P3-2-2012 – Søknadsskjema 

P8-2012 Kommuneprogram 

Prosjekter som fremmer klima- og miljøvennlige transportløsninger i kommuner og fylker.

P8-2012 - Utlysning
P8-2012 – Søknadsskjema

 

Les mer om Transnova

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus