Støtteordninger

Vi søker stadig å bli bedre. Finner du feil og mangler i våre ordninger, så setter vi stor pris på å bli informert om det.

 

Få gratis lån til varmepumpe hos Sirdal kommune

Rentefritt lån til ENØK-tiltak (varmepumpe mv.) inntil kr. 30.000 pr. husstand.

SIRDALSGODER

I Sirdal finnes det særskilte ordninger med goder for innbyggerne og for næringslivet.

Støtte

Sirdal kommune tilbyr rentefritt lån dersom man går til anskaffelse av varmepumpe. Inntil 30.000kr pr. husstand.

 

Les mer på Sirdal kommune

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus