Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er forskjellen mellom flis, pellets og briketter?

Flis skaffes ved å kutte opp trevirke. Kvist som ellers blir liggende igjen i skogen etter hogst er eksempel på avfall som kan nyttes til å lage flis. Et lastebillass med flis er nok til å varme opp en norsk enebolig i et år. Gardermoen hovedflyplass blir oppvarmet av flis.

Pellets og briketter har høy energitetthet per volumenhet, og gode transport- og lagringsegenskaper. For å lage pellets må man male opp trevirke og tilsette bindemiddel. Dersom prosessen skjer under høyt trykk og temperatur, kan man utnytte ligninet som er treets naturlige bindemiddel. Briketter og pellets er oftest gjenkjennbare ved at dem er små rektangulære eller runde enheter som er komprimert (hardpakket).

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus