Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan er potensialet for havenergi?

På oppdrag fra Enova har SWECO Grøner i samarbeid med ECON og Kjeller Vindteknikk kartlagt potensialet for havenergi i det norske kraftsystemet. Studien omfatter en kartlegging av ressurser og teknologi, samt en drøfting av fremtiden for havenergi. Det fysiske potensialet for offshore vindkraft er estimert til ca 14 000 TWh.

 

Bildet viser vindatlaset for Norge. Middelvinden utenfor Norges kyst er høy og godt egnet for vindkraft.


 

Kilde: enova.no