Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan er vindresurssene i Norge?

Norge og Storbritannia har noen av Europas beste vindressurser, og i Norge finnes de beste vindforholdene langs kysten og i fjellområdene nær kysten hvor vinden er stabil med gjennomsnittlig vindhastighet over 6-7 m/s. Moderne turbiner kan produsere med vindhastigheter så lave som 3-4 m/s, og opp til 25 m/s. Det spesielle med vindkraft er at produksjonen skjer kun når det blåser, og energiforsyningen krever derfor en back-up når det er vindstille. I Norge passer dette veldig godt med reguleringsgraden til vannkraft, og samspillet vind og vann er en meget god kombinasjon. Videre er vindforholdene bedre på vinterstid, når forbruket er høyt og tilsiget i vannmagasinene lavt.

Kilde: kraftverk.net