Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Energieffektivisering og farger

Noen farger kan forbedre et hjems energieffektivitet. I tillegg vil noen farger ha en psykologisk effekt på personene som oppholder seg i bygget.

Mørke farger

Utvendig

Mørke farger vil lettere absorbere solens stråler og vil konverteres til varme. Dette vil føre til at de mørke flater kan "produsere" varme til hjemmet som kan være bra dersom det er kaldt ute. Bakdelen er at mørke farger kan føre til at man må bruke mer energi på å lyse den mørke bekledningen.

På dager som man trenger kjøling vil mørke farger være uheldig da det kan bli veldig varmt. Det gjelder da å ha en maling som tåler dette.

Innvendig

Samme prinsippet gjelder også her. Et mørkt rom vil benytte mer energi i form av elektrisitet for å lyse opp rommet. Til gjengjeld vil det mørke rommet abosrbere energien fra solstrålene dersom det er behov for varme. Om det ikke er behov for varme, vil man muligens måtte kvitte seg med varmen. Man må da etablere for en varmepumpe som flytter varmen fra innsiden til utsiden av huset. Denne vil også bruke energi.

Lyse farger

Utvendig

Lyse utvendige farger vil reflektere varmen og dermed ikke "produsere" varme. Dette vil kunne gjøre at boligen under solfylte dager benytter unødig mer varme.

Innvendig

Sollyset som treffer en lys fasade vil kunne reflektere sollyset inn i boligen gjennom vinduer. Om det er benyttet lyse farger innveding, kan en naturlig belysning redusere energikostnadene fordi mindre strøm er nødvendig for lys i boligen.

Varme farger

Rom som er malt i varme farger kan virke inn på mennesket. Man føler ofte at et rom som er malt i oransje eller rød kan føle varmt. De varme fargene kan redusere energikostnadene spessielt på vinteren fordi mindre varme ofte vil være nødvendig til å varme opp rommet fordi man får en imaginær følelse av varme.

 

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus