Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er et plusshus?

 

Det geniale med et plusshus er at det skaper mer energi enn det forbruker. Huset gir mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og riving av bygget. Et slikt hus har ofte flere forskjellige energikilder, herav solfangere, varmepumper, vindmøller, solcellepanel med mer. Dette gjør at huset er selvforsynt med elektrisitet, oppvarming og varmtvann.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus