Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er et nullhus?

Et nullhus kan ha flere forskjellige energikilder tilknyttet seg. For eksempel kan man ha solcellepanel, solfanger og/eller varmepumpe. Dette fordi et nullhus skal produsere like mye energi som det totalt har behov for per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess.

Kilde: Enova

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus