Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Kan et passivhus bli for tett og varmt?

Tett:

Nei, i utgangspunktet ikke. Ventilasjonsanlegget skal sørge for at luften gjevnlig skiftes ut. Dette for å oppnå tilfredsstillende inneklima med bra luftkvalitet, komfort og hindre for mye fukt. Brukerundersøkelser har vist at beboere i passivhus er fornøyde med inneluftkvaliteten i disse boligene.

Varmt:

Ja, dersom det ikke sørges for gode utluftingsmuligheter, hensiktsmessig solavskjerming og innvendig varmelagringskapasitet med tunge bygningsmaterialer for utjevning av temperatursvingningene.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus