Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er et passivhus?

Et passivhus benytter svært lite energi enn et tradisjonellt hus. Navnet passivhus betyr at man tar i i bruk passive tiltak for å ta vare på varmen i bygget. Varmetapet igjennom vegger og tak er svært godt isolert. Et godt isolert bygg med vindtett bygningskropp, svært gode vinduer og bruk av balansert ventilasjon med høy varmegjennvinning vil ofte oppfylle kravet til passivhus. Et passivhus burde ikke bruke mer enn 60 kWh/m2.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus