Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er grønne sertifikater?

Handel med grønne sertifikater har til hensikt å stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder.

IllustrasjonEt marked for grønne sertifikater fungerer på den måten at produsenter av fornybar elektrisk kraft tildeles offentlige sertifikater tilsvarende den energimengde de produserer. Dessuten kan myndighetene kreve at alle som kjøper elektrisk energi må kjøpe en viss mengde sertifikater. På denne måten vil det oppstå en etterspørsel etter sertifikatene, som dermed vil få en markedspris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet.

Sverige tok i bruk ordningen med elsertifikater allerede i 2003. Etter forhandlinger med svenskene er et felles svensk-norsk sertifikatmarked innført i Norge fra 1. januar 2012. Avtalen innebærer at det skal kunne bygges ut 12-13 TWh ny fornybar energi fram til 2020. Ordningen er teknologinøytral - det vil si at alle teknologier som defineres som fornybare i EUs fornybardirektiv kommer inn under ordningen, dermed også vannkraft.

Sertifikatprisen bestemmes av hvor stort tilskudd som må til for å gjøre det lønnsomt å bygge ut den ønskede mengde ny fornybar energi. Kraftutbyggere som skal få tilskudd fra sertifikatordningen må godkjennes av NVEStatnett administrerer ordningen ved å føre et elsertifikatregister. For en gjennomsnitts strømkunde vil innføringen av elsertifikater føre til at strømutgiftene øker med noen hundre kroner per år.

Kilde: snl.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus