Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er hvite sertifikater?

IllustrasjonHvite sertifikater, er et virkemiddel for energieffektivisering. Det er basert på at enkelte aktører, normalt kraftleverandører eller nettselskap, av myndighetene får et krav på seg om å iverksette årlige sparetiltak tilsvarende en viss prosent av sin totale energileveranse. Sertifikatene utstedes av en uavhengig tredjepart og hvert sertifikat representerer en gitt mengde energi angitt i kWh, som i hovedsak beregnes ut fra en standardliste.

Den forpliktede aktøren må selv være aktiv med å skaffe seg sertifikater. Det kan han gjøre ved å tilby energieffektiviseringstjenester selv, eller ved å kjøpe sertifikater fra en tredjepart som også utfører energieffektiviseringstjenester. Sertifikatene kan siden handles mellom de ulike sertifikatpliktige aktørene.

Et hvitt sertifikatmarked vil i seg selv være kostnadseffektivt ved at de mest effektive sparetiltakene utvilsomt vil bli iverksatt først.

Til forskjell fra grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi, vil hvite sertifikater stimulere til økt energieffektivisering i sluttbrukermarkedet.

Systemet med hvite sertifikater er innført i flere land i EU og har vist positive resultater. Det er ventet at Norge etter hvert vil innføre systemet.

Kilde: snl.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus