Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan får du den mest effektive varmepumpen?

Den mest effektive varmepumpen er den pumpen som gir mest varme for minst mulig tilført strøm. Her er valg av varmepumpe svært viktig. Dersom man skal benytte en ”vanlig” luft/luft varmepumpe, må denne være tilpasset Norges kalde klima. Her vil det være smart å få forhandleren til å dokumentere at varmepumpen er tilpasset et nordisk klima. Om man skal gå for en væske/vann varmepumpe for å hente ut varme fra sjø, jord eller berg er det vel så viktig å få tilpasset.

Når du velger ut varmepumpen, burde du å velge en pumpe av god kvalitet. Det er lett å bli forvirret av mange gode tilbud og forskjellige tall som lover besparelse på x antall kroner. Det beste er å ta kontakt med et solid og lokalt firma som er medlem av NOVAPs. Dette vil gi deg en forsikring på at varmepumpen er av god kvalitet. Du bør også kunne få leverandøren til å komme med et tilbud der han estimerer forventet besparelse.

Montasje av varmepumpe selv er ikke bestandig like bra. For at en varmepumpe skal være mest mulig effektiv, må den monteres riktig. En godkjent varmepumpe eller kuldemontør vil være riktig kvalifisert til å utføre jobben slik at du får mest mulig ut av varmepumpen.

Service og vedlikehold er også viktig å overholde slik at ikke unødig energi benyttes til å drive vifter eller pumper.