Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er en biokjele?

Med biokjele menes en sentral fyrkjele som benytter seg av biologisk fornybart brensel i stedet for fossilt brensel. Biokjelen brenner trepellets, flis, bioolje, eller ved for å levere varme til et vannbårent varmesystem.

En biokjel fungerer på samme måte som et oljefyringsanlegg, og produserer varme ved at biologisk fornybart brensel forbrennes i anleggets brenner og varmer opp vann i anleggets kjele. Dette vannet gir varme til boligen gjennom varmeapparater som radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Biokjelen kan dekke både oppvarming av boligen og varming av tappevann. Dette utgjør ca 70 % av boligens totale energibruk.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus