Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan virker en vindturbin?

En vindturbin reguleres automatisk og starter selv opp når vindhastigheten når en gjennomsnittsfart på 3-5 meter per sekund.

Den justerer hellingen på rotorbladene for å opprettholde en effektiv driftshastighet uavhengig av vindstyrken, og for å beskytte seg mot sterk vind.

Produksjonen øker med vindhastigheten inntil den når 13–14 m/s. Dersom vinden øker mer, vil man oftest vri bladene slik at disse får en konstant oppdrift og dermed konstandt moment på gir og generator inne i turbinhuset (nacellen). Dersom den gjennomsnittlige vindhastigheten går over den øvre driftsgrensen på 25 m/s, stopper turbinen.

Når rotoren og bladene roterer, blir kraften som oftest overført til et gir som igjen overfører kraften videre til en generator. Generatoren blir tvunget til å rotere og dermed blir det produsert elektrisitet. Elektrisiteten blir deretter transportert ut på et strømnett.