Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er fordelene med saltkraft?

Saltkraft er en fornybar, miljøvennlig energikilde. Saltkraftverk vil i prinsippet kunne bygges alle steder hvor ferskvann renner ut i havet. Produksjonen kan pågå kontinuerlig, uavhengig av vær og vind.

Beregninger har vist at saltkraft har et globalt potensial på 1600-1700 TWh årlig, tilsvarende 50 prosent av dagens kraftproduksjon i EU. Potensialet er ca 180 TWh i Europa og 12 TWh i Norge.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus