Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Må jeg ha vannbåren varme for å installere solfanger?

Nei! Noen varmtvannsberedere er laget slik at det oppvarmede solvannet kan ledes inn i eksisterende tank, eller du kan kjøpe en varmtvannsbereder som er tilrettelagt for dette.

Det er som sagt ikke er nødvendig med vannbåren varme for å avgi termisk solvarme inn i huset. I eldre bygg hvor man ikke har vannbårent system, kan det monteres en viftekonvektor eller varmevegg. Varmevegg varmer opp den kalde luften på gulvet. Dette skjer ved at luften suges inn i en luftspalte nederst ved gulvet og følger varmeplater på innsiden av veggen til den når luftspalten på toppen av veggen.  Varmeveggen er ca. 6 cm tykk.  I følge ASV Solar vil eldre hus med lengre fyringssesong til og med ha større nytte av solfanger enn dagen godt isolerte hus.  

Dersom du skal bygge ny bolig,  kan det være lurt å tenke solfanger tidlig å prosessen. Da kan du bruke det oppvarmede vannet som oppvarmingskilde i huset, gjennom vannbåren varme i radiatorer eller rør i gulvene. Det er også mulig å koble vannet fra solfangere inn på allerede eksisterende vannbåren varme i hus.