Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er en solfanger?

En solfanger omdanner strålene fra solen om til varme. Det finnes mange forskjellige solfangere, men den mest kjente er den "plane solfangeren". Solfanger må ikke forveksles med solcelle. En solfanger utnytter solstrålene til å produsere termisk energi (varme).

En solfanger er ute etter å "fange" solstråler. Overflaten til solfangeren eksponeres for solen. Solstrålene blir absorbert av overflaten og konvertert til varme. Varmen som genereres blir så overført til et varmeførende medium, slik som vann, glykol eller luft.

Dette "høytempererte" mediet kan nå f.eks. benyttes direkte for oppvarming eller indirekte til oppvarming.

Ofte må man i Norge installere en akkumulatortank (lager) som kan akkumulere energi når man ikke trenger energien. Ved å akkumulere energi i løpet av den tiden solen står på solfangeren, gjør at man kan utnytte energien på et senere tidspunkt.

Solfanger er best egnet for deg som:

- Ønsker en miljøvennlig oppvarmingskilde.

-Har et energiforbruk over 20.000 kWh per år.

-Bor i en husstand som bruker mye varmt vann.

-Er i ferd med å planlegge rehabilitering eller vil bygge nytt.

-Likevel skal skifte varmtvannsbereder.

-Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.

 

Les mer om solfanger på enova

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus