Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan er potensialet for solvarme i Norge?

Norge mottatt en årlig energimengde på 1700 ganger mer en Norges innenlandske forbruk fra sola. Dette betyr indirekte at det må være et stort potensial for termisk- og/eller elektriske solanlegg. Selv om det i Norge er store sesongvariasjoner, vil uansett sola kunne dekke energibehovet med riktig teknologi.

Ca. 66 prosent av energiforbruket i boliger og næringsbygg går til varmtvann og oppvarming. Ved å etablere et solfangeranlegg, vil dette kunne dekke 50 - 70% av varmtvannsforbruket, og 20-30% av oppvarmingsforbruket. Solfangeranlegg er en relativt dyr investering, men vil lønne seg i det lange løp. Levetiden er omtrent 30 år. 

Solinnstrålingen i Norge varierer fra 700 - 1000 kWh/m² avhengig om du er i Nord eller Sør. Mengden energi Norge mottar er dermed enorm. Grunnen for at solvarmeanlegg ikke er mer utbrett i Norge er fordi vi har store sesongvariasjoner. Vanligvis trenger vi større mengde energi på vinteren  til oppvarming når vi har lite sol, mens om sommeren trenger vi mindre energi. En kombinasjon av sesongvariasjoner og billig strøm har gjort at solfangere er relativt lite utbrett i Norge.