Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan energimerker jeg boligen min?

Du kan enkelt gjennomføre energimerkingen selv. Du får veiledning underveis. Du kan også velge å la en annen energimerke boligen din for deg.  

Før du starter energimerkingen – ha klart gårds- og bruksnummer til boligen din, takstdokument, prospekt eller tegninger for å gi opplysninger om tilbygg el.l. 

Du logger inn via MinID.  Mangler du pin-kode til MinID, kan disse bestilles fra innloggingssiden. Du får kodene i posten i løpet av få dager.

Det er enkelt å energimerke. Velger du enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren beregnes på dette grunnlaget. Har du litt mer kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen, kan du velge detaljert registrering for en mer nøyaktig energiattest. Her kan du for eksempel angi nye vinduer hvis disse er byttet, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv.

Du kan lagre informasjon underveis i registreringen, og hente den opp ved en senere anledning.
Det kreves ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert.


Gå inn her for å energimerke din bolig.

Kilde: energimerket.no