Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hvordan er karakterskalaen?

Karakterskalaen og energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakter

Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. A betyr at bygget bruker lite energi mens G betyr at det bruker mye.

Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert.

Det er viktig og merke seg at det ikke er noen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Det betyr at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter f.eks. med et bio eller solbasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et passivhus eller lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

Les mer om karakterskalaen her

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus