Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er energimerkeordningen?

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av to karakterer. Herav:

- Energikarakter

- Oppvarmingskarakter

Energikarakteren sier noe om hvor mye energi ditt bygg bruker, mens oppvarminskarakteren forteller om hvilke oppvarmingskilder du benytter (bio, varmepumpe, fjernvarme, osv.)

Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus