Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er en akkumulator?

En akkumulator, akkumuleringstank eller miljøkjerne er ofte definert som en lagringsplass for termisk energi (varme). Termisk energi kan lagres i form av varme eller kulde avhengig av hva man har behov for. Det finnes enn rekke forskjellige måter å lagre energien på.

Eksempler på akkumulering av energi:

  • Et oppvarmetbygg har akkumulert energi (varme) i bygningsmassens konstruksjon. Vi ser i dette tilfellet bort fra isolasjon og kun på materialet bygningen består av (f.eks. betong).Dersom det er kaldere ute enn inne og man fjerner varmekilden fra bygget, vil bygget fortsatt være varmt for en periode før det blir kaldt. Det betyr at bygget har akkumulert energi inn i bygningsmassen. Hvor godt bygget holder på energien (varmen) er avhengig av en rekke faktorer, men når vi snakker om akkumulering må en se på varmekapasiteten (kWh/m3°C) til materialvalget i bygningen.

 

  • Enakkumuleringstank kan for eksempel benyttes til å lagre energi fra f.eks. solfangere eller andre varmekilder. Når solen steker er det viktig å akkumulere all energien for så å benytte seg av den på et senere tidspunkt. Man lagrer dermed varmt vann i en akkumuleringstank gjennom dagen. Når natten kommer og solen går ned, vil man kunne utnytte varmen fra akkumuleringstanken til oppvarming av bygget (ofte ved hjelp av en varmepumpe) og til tappevann.

 

  • Næringsbygg med energibrønner og varmepumpe er svært anvendelig for akkumulering av termisk energi. Gjennom vinterhalvåret tar man ut varme fra energibrønnene og på sommeren når alle kontorer har behov for kjøling, dumper man overskuddsvarmen ned i brønnene. Dette fører til at man gjennom sesongen kan få ut varme på vinteren og kjøling på sommeren. En slik løsning kan ofte være økonomisk lønnsom for et næringsbygg så fremst man har en investeringsprofil på ca. 6-10 år.

 

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus