Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er frikjøling?

Frikjøling er en økonomisk metode for å produsere kjølig eller kald luft/vesketemperaturer direkte til industrielle prosesser eller aircondition systemer. Frikjøling er produksjonen av kaldt vann uten bruk av kjølemaskin.

Når behovet for nedkjøling er tilstede, kontrollerer man ofte en modulerende ventil til å slippe vann igjennom et system som er direkte koblet mot et kaldt området. Dersom lavtemperaturområdet er kaldt nok, vil ventilen kunne åpne fullt og helt mot det kalde området. Fordelen her er at man kun benytter energi til å pumpe vann igjennom systemet for energiutveksling og da ikke på å produsere kjøling fra en kjølemaskin.

I vintermånedene kan store bygg som for eksempel kjøpesenter, kontorbygg eller datahaller ha behov for kjøling, men samtidig vil andre områder ha behov for oppvarming. Man vil da kunne utveksle energi direkte mot uteområdet som er kraftig nedkjølt i forhold til de arealene på innsiden av bygget som har behov for kjøling. Frikjøling kan generelt benyttes på slutten av høsten, vinteren og tidlig vår på den nordlige halvkule. Dersom det ligger ved sjøen eller har energibrønner vil det kunne opperere nesten hele året.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus