Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er solcelle?

Solceller må aldri forveksles med solfanger. Solceller brukes til å produsere elektrisitet fra solen. Det er selve lyset som aktiviserer solcellen og ikke solstrålene, derfor produserer solcellen elektrisitet selv om det er overskyet.

Solceller er oftest bygget opp av foredlet silisium, som er svært utbrett i elektroniske produkter. 

Nye solcellemoduler har en virkningsgrad på 11-17%, men det er også mulig å få så mye som 20% om man betaler nok. I laboratorieforsøk har man oppnådd hele 30% som er ekstremt høyt på nåværende tid.

Tyskland og Japan er de fremste landene når det gjelder framstilling av solceller og anvendelse.

Fordeler med solcelle:

- Stort sett vedlikeholdsfrie
- Ingen forurensning - CO2 reduserende teknologi
- Ingen bevegelige deler
- Støyfri
- Lang levetid (over 30 år)
- Kan integreres i bygningens arkitektur i tak eller fasader

Ulemper:
- krever plass
- produserer kun elektrisitet når været tillater det.

En annen betegnelse for solseller er photovoltaiske (PV) celler. Photo = lys og voltaisk = el. produserende. Solceller produserer likestrøm og størrelsen på strømmen er  avhengig av solcellemodulens størrelse og intensitet på sollyset.

Det finnes ofte to typer solcelleanlegg. Enkeltstående eller net-tilknyttede anlegg. Enkeltstående brukes ofte direkte til elektriske artikler eller lader opp batterier for senere bruk av elektrisitet. Net-tilknyttet anlegg sender elektrisiteten ut på strømnettet.

Krystallinske solceller finnes i to varianter: Monokrystallinske og polykrystallinske. Monokrystallinske har høyest virkningsgrad og består av silisiumkrystall. Polykrystallinske solceller består av flere silisiumkrystaller og er ofte blålignende i fargen.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus