Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er en vertikal vindmølle?

Verdens største vindmølleprodusent, Vestas, produserte i 1970årene vertikale vindmøller. Vertikale vindmøller er ikke så høye som horisontale vindmøller og plasseres vanligvis tettere enn alminnelige møller.

Det finnes fire typer vertikale vindmøller på markedet:

-Darrius

-Gorlov

-Giromill

-Savonius (Se bygging av mølla)

Fordeler med vertikale vindmøller er at dem klarer høyere turbulens og vindhastigheter enn de horisontale. De er derfor mer velegnet for plassering i byer eller tettbebygde strøk hvor ellers tradisjonelle vindmøller ikke kan settes opp. Vertikale vindmøller er lavere, lettere og vedlikeholde (p.g.a. de står tettere og er lavere), lettere og installere, støyer mindre og kan produserer elektrisitet uansett vindretning.

Ulemper med vertikale vindturbiner er at hastigheten på vinden ofte ikke er så høy ved bakkenivå. I tillegg er dem ofte ikke like effektive som alminnelige horisontale  møller (ca. 50% av alminnelige).