Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Kjøperåd angående varmepumpe

- Bruk fagforhandler. Be om pris inkludert montering, etterkontroll, elektrisk tilkobling og bruk av fagfolk til installasjon. Inngå skriftlig kontrakt.

- Sammenligne ulike pumpers varmefaktor ved samme temperatur (jo høyere, desto bedre).

- Pass på at pumpen ikke støyer for mye, at den har inverterteknologi, at det er varmekabel i bunnpanne/dreneringskanal og at pumpen tåler saltholdig luft.

- Det er også viktig at pumpen er stor nok for ditt behov, at den har lav minimumseffekt, ned mot 500 watt og at varmepumpen er av kjent merke.

- Dessuten må du passe på at montøren er sertifisert av en anerkjent importør eller av Norsk Varmepumpeforening, og at du får skriftlig brukerveiledning på norsk.