Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er bølgekraft?

Jordas overflate er dekket av ca. 75% vann. Mange av disse vannressursene er blitt utnyttet i flere århundrer av jordens befolkning. Vannkraft og vindkraft var benyttet i gamle dager til sagbruk, male korn eller pumpe vann. I dag er de mer eller mindre brukt til å produsere elektrisitet. Ideen om å høste energi fra havet var tenkt på for flere tusen år siden. Den første patenten for å utnytte bølgene var utført i 1799 av to franske personer, Girad og hans sønn.

Bølgeenergi er en kinetisk energi (bevegelsesenergi) som i utgangspunktet er blitt dannet av vind, som igjen er en konsekvens av solinnstrålingen på jorda. Bølgene inneholder store mengder energi som vil bli svært viktig for å oppnå reduksjon av klimagassene i framtiden. Norge har en lang kyst der det ligger store muligheter for å utnytte bølgekraft og tidevannsenergi. Flere selskaper har allerede startet prosjekter langs kysten. I 2003 åpnet Hammerfest Strøm verdens første tidevannskraftverk i Hammerfest. Dette tidevannsverket leverer ved hjelp av en havmølle strøm til 15-20 hus i området. Etterhvert er målet å utvikle en hel havmøllepark i Hammerfest, slik at man kan lage nok strøm til å forsyne en hel by.

Normalt er det de store bølgene som har størst effekt ettersom bølgekraften avhenger av bølgehøyde, bølgehastighet, bølgelengde og tetthet.

I dag finnes det mange forskjellige patenter på å utnytte energi i bølgene. Noen av de mest kjente er, "floating tube- Pelamis", energibøye "CETO" og andre linærbevegende generator løsninger.