Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er saltkraft?

Når ferskvann og saltvann avskilles med en membran vil saltvannet trekke freskvann gjennom membranen og trykket på saltvannssiden øker. Trykket, sammen med strømmen av vann, kan brukes til å drive en turbin for å lage strøm. Denne energien kan hentes ut uten andre konsekvenser enn at ferskvann og saltvann blandes på samme måte som i utløpet av en elv. Prinsippet bak saltkraft er osmose, et fenomen som brukes i naturen av alle levende organismer. I saltkraft brukes osmose til å transportere ferskvann gjennom en membran og til saltvann ved høyt trykk.

Illustrasjonen under til venstre viser hvordan ferskvann transporteres gjennom membranen og over på sjøvannsiden. Dette medfører en økning av trykk og volum på saltvannssiden, samtidig som saltvannet tynnes ut (se illustrasjonen under til venstre).

Potensialet for denne energiformen er stort, og ved å bygge ut saltkraft kan Norge øke sin elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. Saltkraftverk kan bygges alle steder hvor ferskvann møter saltvann – for eksempel ved utløp fra eksisterende vannkraftverk eller ved utløpet av en elv. Illustrasjonen over til høyre viser et saltkraftanlegg hvor ferskvann og saltvann blandes nær elvens utløp.

Det er også mulig å bygge et saltkraftanlegg under bakken slik at det ikke vil være synlig i nature.

Her brukes saltkraft for å ”dytte” vann ut i havet igjen etter at man har produsert kraft i en turbin langt under havets overflate.

 


Kilde: trondheim energi

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus