Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Hva er tidevannskraft?

Det er finnes to måter å utnytte energien som ligger i tidevannet på. En måte er å bruke høydeforskjellen mellom flo og fjære. Denne høydeforskjellen kan brukes som et slags fall, på samme måte som i vannkraft. Ved høyvann renner vannet ned i en turbin som er plassert lavere enn tidevannsnivået. Turbinen utnytter energien i vannet som faller og gjør det om til strøm.

Den andre metoden er å bruke bevegelsesenergien som ligger i vannet når det beveger seg frem og tilbake fra høyvann til lavvann. Dette gjøres ved at man bruker en havmølle. Havmøllen ligner på en vindmølle, men står under vann på havbunnen. Akkurat som en vindmølle har den roterende blader som er festet til en turbin. Når strømmen fra tidevannet passerer havmøllen begynner bladene å snurre rundt. Fra turbinen går denne energien til en generator, som omdanner bladenes rotasjon til elektrisk strøm. Denne strømmen overføres gjennom ledninger på havbunnen til et kraftverk på land. 

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus