Spørsmål og svar

Spørsmål & svar er en unik database med faktaopplysninger innenfor energieffektivisering- og fornybar energi.

Væske/vann varmepumpe

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen. En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet, og flytter varmen inn i huset. En varmepumpe bruker derfor mindre energi til å produsere samme mengde varme enn en vanlig elektrisk ovn.

Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. Herav f.eks: bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe er alle væske/vann-varmepumper. Felles for alle er at dem sirkulerer ofte et kjølemediet i en lukket krets mellom varmekilden (f.eks. berg) og varmepumpen. Kjølemediet er bare et "transportmedie" for å flytte energien mellom varmekilden og varmepumpen. Ofte brukes en spritblanding eller glykol i Norge på grunn av de lave temperaturene som oppstår på vinteren.

En væske/vann-varmepumpe passer ofte for de som har et totalt energiforbruk på over 30.000 kWh per år, har allerede etablert bolig med vannbåren varme og har stort tappevannforbruk.