Om Oss

Norge har forpliktet seg til EUs fornybardirektiv som innebærer at Norge må øke sin fornybarandel fram til 2020. Hensikten med direktivet er å sikre et langsiktig samarbeid for å dyrke fram fornybar energi. Direktivet skal sikret et rammeverk og felles mål som skal tilstrebe å fremme fornybar energi av de deltakende landene. EU sitt mål i 2020 er at 20 prosent av det totale energiforbruket skal være basert på fornybar energi.
 

Hva er Energitilskudd.no?

Energitilskudd.no er en ren nettportal som ønsker å bidra til at vi oppnår våre forpliktelser ovenfor EUs fornybarhetsdirektiv. Dette skal vi tilstrebe med og alltid videreformidle oppdatert informasjon om Norges mange støtteordninger, nyheter, video, spørsmål & svar og annen relevant informasjon som kan hjelpe til å nå målet.

All informasjon bygger på opplysninger innhentet fra statlige foretak, kommuner og andre aktører. Energitilskudd er i jevnlig kontakt med alle aktører og oppdaterer Informasjonen fortløpende.