Strengere krav til energieffektivisering

Lederne i Norsk industri krever strengere regler og mer penger for å få ned energibruken

Strengere krav til energieffektivisering

Analysebyrådet Respons har utført undersøkelsen "Enerrgiindikatoren". Undersøkelsen viser at den offetlige sektoren er best på energieffektivisering, men samlet er norske virksomheter mer energi- og miljøbevisste enn svenske virksomheter.


De fleste virksomheter i norge jobber mot og energieffektivisere virksomheten. Undersøkelsene viser at forholdet mellom svenske og norkse virksomheter som engasjerer seg er er 7/10. Over 8 av 10 ledere mener det offentlige må gjøre mer innenfor energieffektivisering.

Investeringsvilje
Det fleste virksomheter i norge ønsker å spare energi og penger. Mange har allerede planene klare, men den største bøygen er at energi-sparing koster penger.

Investeringsviljen er stor, men i offentlig sektor er investeringsviljen høyest.
Undersøkelsen ble gjort via telefoninterjuver med mer enn 100 økonomi- og miljøsjefer i kommuuner, fylkeskommuner og 100 bedrifter med mer enn 80 ansatte.

Kilde: tu.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus