Ikke-lønnsom produksjon av biogass fra dyremøkk

Rapport viseer at biogass fra dyremøkk ikke er lønnsom

Ikke-lønnsom produksjon av biogass fra dyremøkk

Ikke lønnsomt

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har konkludert med at produksjon av biogass fra husdyrmøkk ikke er lønnsom.

For i det heletatt kunne få økonomi i biogassproduksjon fra husdyrgjødsel, må rammevilkårene bedres, heter det i rapporten.

Til sammenlikning er avløpsslam og søppeldeponier bedriftsøkonommisk ig samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dersom regjeringen skal satses på biogass med subsidie, vil regjeringen komme i konflikt med prinsippet om innføring av grønne sertifikater: Følgende "Subsider skal gis der det utløses mest kraft for pengene".

Kilde: nationen.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus