Folk sparer strøm på grunn av hensyn til miljøet

En spørreundersøkelse med 1500 personer fra hele landet er blitt utført av forskere på NTNU. Undersøkelsen viser at befolkningen setter miljøet foran økonomi.

Folk sparer strøm på grunn av hensyn til miljøet

Strømprisen har ingenting og si i forhold til miljø, viser en studie som er utført av forskere ved NTNU.

Det ble utført en spørreundersøkelse med 1500 personer fra hele landet. Undersøkelsen er en del av et

større tverrfaglig prosjekt ved NTNU som mottar støtte fra forskningsrådets program RENENEGI. Prosjektet tar for seg det økonomiske aspektet for energibruk og energipolitikk. Herav å blant annet se på holdninger til energibruk blant forbrukere.

Deltakerne svarte følgende: 60 prosent hadde endret livsstil som følge av klimatrusselen. "Spare strøm" var det eksemplet på livsstilsendring som gikk igjen.

Professor Knut H Sørensen ved institutt for tverrfaglige studier ved NTNU sier at effektiv utnyttelse av elektrisitet har vært økonomisk motivert. I dag kan man starte å skimte en endringsholdning blant befolkningen der miljøargumenter ser ut til å være mer effektfulle enn økonomiske argumenter. Han mener derfor at myndighetene burde legge opp til en strategi der miljøaspektet blir satt i fokus.

 

Les mer på Forskningsrådet