Oljen må ut av Oljefondet!

Vil ha oljefondet ut av olje-, gass- og kullselskaper. Statens Pensjonsfond Utland (SPU) må trekkes ut av olje-, gass- og kullselskaper, foreslår Audun Lysbakken, med Sosialistisk Ungdom i ryggen.

Oljen må ut av Oljefondet!

Vil ha oljefondet ut av olje-, gass- og kullselskaper.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) må trekkes ut av olje-, gass- og kullselskaper, foreslår Audun Lysbakken, med Sosialistisk Ungdom i ryggen.

- Det å trekke seg ut av konvensjonelle energikilder vil være et kraftig og modig signal fra Norge om hva slags vei vi vil velge framover, sa Lysbakken i sin tale på Sosialistisk Ungdoms sommerleir på Gulsrud ved Vikersund torsdag.

Bakgrunnen for forslaget hans er den såkalte karbonboblen, som beskriver den finansielle risikoen ved effekten av klimapolitikk. Dersom verdenssamfunnet skulle lykkes i å nå sine klimamål, vil oljefondet være dårlig posisjonert og tape penger. I tillegg kommer miljørisikoen ved investering i olje og gass, forklarer SV-lederen.

- Det å investere i klimaødeleggelsene som konvensjonell energiutvinning representerer, er dobbelt dumt. Derfor bør SPU trekke alle investeringer i oljeselskaper, kullselskaper og selskaper som utvinner energi fra skifergass og tjæresand, sier Lysbakken, til stor jubel fra ungdommene på Gulsrud.

- Bør investeres grønt
SPU har allerede et miljøprogram med investeringer mellom 20 og 30 milliarder kroner.

- Dette mener jeg bør økes til opp mot 100 milliarder, slik at vi investerer mer i fornybar energi og viser at vi tar klimaet på alvor, utdyper Lysbakken overfor NTB.

Han får støtte fra miljøpolitisk leder i SU, Aleksander Eilertsen.

- Det er veldig bra at SV vil bruke oljefondet til å investere mer i fornybar energi og i å støtte en grønn industri i Norge, sier han, og legger til at han mener oljefondets grønne investering kan økes enda mer enn det Lysbakken foreslår.

- Hele fondet bør investeres i fornybar energi, sier han.

Statoil ikke bekymret
Statoils konsernsjef Helge Lund lar seg ikke affisere av tanken på et oljefond som tar avstand fra olje og gass.

- Det jeg kan si er at alle troverdige analyser viser at energietterspørselen bare vil øke de neste tiårene på grunn av befolkningsveksten i verden, og at oljevirksomhet fortsatt vil være den viktigste delen av denne etterspørselen, sier han til NTB.

Han er ikke bekymret for oppfatningen om at investeringer i oljeselskaper er risikofylte.

- Vi vil være konkurransedyktig også i en slik verden. Vi finner stadig nye måter å jobbe på og er godt posisjonert for framtiden. Vi jobber kontinuerlig med å kombinere det å skaffe ny energi og samtidig redusere Co2-utslippene, sier Lund.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus