Norges største solfangeranlegg ligger utenfor Oslo

Budsjettet for solfangeranlegget er 30 millioner kroner. Enova bidrar med rundt halvparten av dette.

Norges største solfangeranlegg ligger utenfor Oslo

Norge er kanskje ikke landet man tenker først på når man skal utnytte solvarme. Men drøye to kilometer nordøst for Lillestrøm kler nå hele 915 solfangerpaneler et område på 12 800 kvadratmeter.

Akershus fjernvarmeDe er det siste tilskuddet i Akershus Energipark, et fjernvarmeanlegg som bruker flere alternative energikilder til å varme opp nærmiljøet – deriblant fyring av skogflis, gass fra søppelfylling, varmepumpe, hydrogen og bioolje.

Hele parken dekker varmebehovet til 15 000 husstander.

– Med sol på plass er parken vår komplett, og dette viser at vi tar klimautfordringen på alvor. Alle disse fornybare kildene er et godt bidrag inn på klimasiden, sier konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi, selskapet som skal drive anlegget.

Leverer bra

Solfangeranlegget har en makseffekt på 8 MW og skal ha en årsproduksjon på 4 GWh.

Det har allerede vært i prøvedrift siden februar og så langt levert rundt 2 GWh. Det er over forventningene, noe konsernsjef Myhrer er stolt av.

– Vi er stolt over at vi klart å realisere dette. Våre folk har stått på. Vi må også gi en stor takk til vår eier Akershus fylkeskommune og Enova som har gjort det mulig. Tallene for anlegget er gode så langt, og det gjør at vi har tro på sol som energikilde framover, sier han.

Les mer på e24.no

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus