Sparer mange penger på energieffektivisering

Enhetsleder for bygg- og eiendomsforvaltning i Flekkefjord kommune har brukt mye energi på å effektivisere strømbruken. Det gir god effekt.

Sparer mange penger på energieffektivisering

Opprinnelig publisert på Lister24.no

Enhetsleder Terje Glendrange har jobbet lenge med materien, og ser nå at det er store besparelser på et slikt arbeid.

– Erfaringer fra andre steder viser at det er betydelige besparelser å hente i energieffektiviseringstiltak, sier Glendrange.

I år skal Flekkefjord kommune energimerke og kartlegge en bygningsmasse på 50.000 kvadratmeter fordelt på 49 bygninger.

– 19 bygg har så langt godkjent energiattest, og 18 bygg er godt i gang med energianalyser. På grunnlag av de forslag til tiltak, effekter og investeringskostnader som fremkommer av kartleggingen, vil vi kunne få en god oversikt over hvilke fremtidige energibesparelser vi vil kunne få, sier enhetslederen.

I en pressemelding fra LOS hevdes det at bedrifter på Sørlandet kan spare 20 til 30 prosent på energieffektivisering.

– Når det gjelder energieffektiviseringstiltak, ligger en stor grad av inntjeningen i bevisstgjøring av strømforbruket, sier Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS.

Han mener at næringslivet på Sørlandet kan spare flere hundre millioner kroner på et mer bevisst forhold til energiledelse. LOS har nylig inngått en avtale med Rejlers Consulting, et Nordisk rådgivende energiselskap. Samarbeidet omfatter energirådgivning mot bedrifter, og gjennomføring av energimerking av næringsbygg.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus