Økt nedbør i framtiden, men mindre kraftproduksjon

Holder man fast på dagens reguleringordninger vil man kunne få mindre kraftproduksjon i Norge.

Økt nedbør i framtiden, men mindre kraftproduksjon

Forskning
Forskning viser at den økte nedbøren med annen fordeling enn normalt, vil være betydningsfull for reguleringen av kraft i de forskjellige deler av Norge.

Norge vil få økt nedbør og annet nedbørsmønster i tiden fremover. Øvre del av Glomma har vært et studieobjekt der temperatur og og nedbør påvirker tilsig og vannføring i elva. Forskene mener her at en et annet reguleringsmønster vil være nødvendig i framtiden for å optimalisere produksjon.Tørke
Om sommeren vil det kunne bli lange perioder med varme noe som kan føre til lav vannføring og lite mark- og grunnvann, også i områder hvor nedbøren forventes og øke. Dette kan føre til at mer vann fordamper og da få konsekvenser for elva og annen vannforsyning i området.

Dette vil derfor kunne få betyning for kraftproduksjon med dagens regler

Les mer på NVE