Få søker støtte til ENØK-tiltak

37% av kommunene er fornøyde med sin innsats for energieffektivisering, men bare 29 av landets 429 kommuner søkte i fjor om støtte til enøktiltak i eksisterende bygg.

Få søker støtte til ENØK-tiltak

De 29 kommuner som søkte om midler i fjor utgjør bare 7% av alle kommunene i landet. Enova som er landest største utdeler av tilskudd mener energieffektivisering er et glemt tema blant kommunepolitikere, skriver Dagsavisen.

– Potensialet for videre energieffektivisering er stort, sier områdesjef for offentlige bygg i Enova, Tor Brekke til Dagsavisen. Han peker på at kommunene eier svært mange bygg av til dels eldre dato.

Les også: ENØK er ikke bare for de rike

I en undersøkelse foretatt blant 100 rådmenn og miljøsjefer i landets kommuner og fylkeskommuner i juni, svarte 48 prosent at kommunen deres ikke har noe tallfestet mål for energieffektivisering det kommende året. 47 prosent svarte at politikerne dropper enøktiltak fordi de er for dyre, mens 40 prosent svarte at de ikke visste om gjennomførte enøktiltak i deres kommune hadde vært lønnsomme.

Les også: Norges kaldeste hus

Hele åtte av ti mener at myndighetene i større grad må fungere som en pådriver for energieffektivisering. (ANB-NTB)

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus