Krisen er ikke avlyst!

Det er ingen tvil om at klimaendringene allerede er i gang. I årene framover vil vi oppleve stigende havnivåer og mer ekstremvær. Orkanen Berit er bare en forsmak på hva vi har i vente dersom ikke utslippene av skadelige klimagasser reduseres. Verst vil det gå ut over verdens fattige. FN anslår at antall klimaflyktninger vil dobles de neste årene på grunn av tørke og flomkatastrofer.

Krisen er ikke avlyst!

Julie Holtesmo, miljøleder i AUF i Oppland skriver følgende i oa.no:

Verden står overfor en betydelig befolkningsvekst, samtidig som hundrevis av millioner mennesker skal løftes ut av fattigdom. Dette betyr at verdens energibehov er sterkt økende. Her kan Norge spille en nøkkelrolle. Vi har både penger, teknologibedrifter og kloke hoder som kan utvikle nye og miljøvennlige energiformer.

Det ligger formidable muligheter innenfor fornybar energi. Havvindmøller og kraftproduksjon basert på saltvann, bølger og tidevann eksisterer i Norge i dag. Problemet er at utviklingen går alt for sakte. Ressursene som brukes til disse formålene utgjør kun en liten brøkdel av det som investeres i den sterkt forurensende olje- og gassvirksomheten.

Norge har alle forutsetninger for å bli en storeksportør av fornybar energi. Slik kan vi oppnå minst tre ting på en gang; globale utslippskutt, velstandsutvikling i fattige land og varige inntekter til velferdsstaten. Dette forutsetter imidlertid en større vilje til å gjøre noe med egne utslipp. Norge kan ikke vente på USA, Kina og nye klimaforhandlinger. Vi må starte omleggingen til fornybarsamfunnet allerede nå.

Om ikke lenge vil regjeringen legge fram en ny klimamelding for Stortinget. AUF er utålmodige og forventer at Arbeiderpartiet tar ansvar for en offensiv og moderne klimapolitikk. Det betyr store og forpliktende utslippskutt her hjemme. På den måten kan vi stimulere til utvikling av ny og grønnere teknologi. Det skylder vi framtidige generasjoner.

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus