Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


Boligtaksering AS

  • Miljøkrav til egne innkjøp
  • Kildesorterer avfall
  • Videokonferanse
  • Sykle til jobben-tiltak
  • Epostfaktura
  • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak
  • Benytter El.bil

Boligtaksering AS ønsker å være en bedrift som ønsker å bidra til et bedre samfunn. Vårt mål er å oppnå økonomisk vekst samtidig som man ivaretar miljøet rundt seg.

Boligtaksering AS utfører taksering av boliger, tomter, fritids- og næringseiendommer. Hovedsakelig i Tromsø og distriktet rundt. 

Oppdragsgivere er privatpersoner, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, banker, advokater, eiendomsselskap og offentlige etater.

Besøk vår hjemmeside på boligtakseringas.no

Kontakt informasjon

Boligtaksering AS
v/Mona Aasland
Rektor Qvigstads gate 17
9009 Tromsø
Telefon: 97753433
Internett: http://www.boligtakseringas.no