Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


ABE-Trafikkskole.no

 • Senker temperaturen utenom arbeidstid
 • Tidsinnstilt belysning
 • Miljøkrav til egne innkjøp
 • Kildesorterer avfall
 • Tidsinnstilt ventilasjon
 • Gjennomført ENØK-tiltak
 • Medlem av miljøorganisasjon
 • Epostfaktura
 • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak


Den globale klimautfordringen blir satt stor fokus i vår bedrift og vi tilstreber hver dag med å finne nye energieffektive- og miljøvennlige tiltak. Ved å sette strenge regler- og tiltak ovenfor oss selv og andre, skal vi oppnå å være så energieffektiv- og miljøvennlig som overhode mulig.

Vi er veldig fokusert på at våre elever skal bli miljøbevisst og tenke miljø nårf de sitter bak rattet.

 • Installasjon av varmepumpe
 • Kjører de nyeste biler med lavt forbruk og minimal forurensing.
 • Rentbrennende ovner
 • osv.....Kontakt informasjon

ABE-Trafikkskole.no
v/Jan Johansen
Duevegen 12
9015 Tromsø
Telefon: 94863044
Internett: http://abe-trafikkskole.no